PERSONDATA

Hos Roskilde Orto-Teknik prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed meget højt. I vores privatlivspolitik, som er gengivet længere nede på siden, kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Roskilde Orto-Teknik, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

På samme vis kan du også læse mere om vores brug af cookies; herunder hvordan du evt. kan slette dem igen.

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

PRIVATLIVSPOLITIK

EU har vedtaget en ny Databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, og hvis formål er at beskytte dig og de personoplysninger, som Roskilde Orto-Teknik ApS håndterer i forbindelse med vores samarbejdsrelation.

1. Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver Roskilde Orto-Teknik’s praksis ved indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med dit eller klinikkens køb af ortodonti produkter samt tjenesteydelser hos os og din generelle brug af vores hjemmeside.

2. Dataansvarlig

2.1 Roskilde Orto-Teknik ApS, Algade 27, 1., DK – 4000 Roskilde, (CVR 14999906) er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).

Det betyder, at vi i det omfang dine persondata er at henføre til vores samarbejde er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom..

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi sikrer, at personoplysninger alene indsamles og behandles som led i vores service- og tjenesteydelser indenfor ortodonti i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 1. at formidle og/eller levere produkter og tjenesteydelser, som du eller klinikken har bestilt;
 2. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
 3. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
 4. for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du eller klinikken tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer, kampagner eller kurser;
 5. for at forhindre misbrug og svindel;
 6. for at forbedre vores hjemmeside, produkter, tjenesteydelser og læringsmidler;
 7. for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, sundhedsloven og andre retlige forpligtelser Roskilde Orto-Teknik ApS måtte have.

3.2 Dersom personoplysninger fremgår af patienterklæringer, tekniksedler eller andre relaterede arbejdsdokumenter og som modtaget fra dig eller klinikken har vi gennem behørigt kontraktgrundlag sikret os, at sidstnævnte har ret til at videregive disse oplysninger til os.

3.3 Vores hjemmel (grundlag) for behandling er:

 1. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra b, som du eller klinikken er part i iht. formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;
 2. Behandlingen er baseret på det samtykke, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra a, du/klinikken giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d.
 3. Behandlingen er nødvendig for, at Roskilde Orto-Teknik ApS, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra f, kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.
 4. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra c, som påhviler Roskilde Orto-Teknik ApS i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

3.4 Opbevaring af personoplysninger

 1. Vi gemmer oplysninger om dit og/eller klinikkens køb af produktet eller tjenesteydelsen i op til 6 (seks) år bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven.
 2. Hvis et samtykke tilbagetrækkes, sletter vi personoplysningerne fra vores markedsføringslister.
 3. Ved modtagelse og behandling af jobansøgninger slettes disse tillige med vores eventuelle egne notater, profilanalyser m.v. senest efter 6 mdr., såfremt det ikke fører til en ansættelse.

4. Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse, når du eller klinikken benytter/køber vores produkter og tjenesteydelser, eller andre personhenførbare oplysninger, som du/klinikken frivilligt afgiver ved besøg/anvendelse af vores hjemmeside og iøvrigt bruger vores tjenesteydelser.

4.2 For såvidt angår dine eller klinikkens patienter behandler og opbevarer vi personoplysninger henførende hertil bestående af navn og fødselsdato.

5. Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 9 nedenfor.

5.2 Ved skriftlig henvendelse kan du – med Databeskyttelsesforordningens begrænsninger – udøve dine rettigheder, som afhængig af situation, omfatter retten til at få indsigt i dine personoplysninger, ændre ukorrekte oplysninger, bede om at få slettet eller udleveret dine oplysninger samt begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Du kan ligeledes anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du/klinikken ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan henvendelse ske til Datatilsynet.

6. Overførsel af personoplysninger

6.1 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

6.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3 Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6.4 Personoplysninger, vi har indsamlet, overføres ikke til tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS.

7. Sikring af dine personoplysninger

7.1 Vi vil passe på dine/klinikkens personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

8. Opdatering af Privatlivspolitikken

8.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af privatlivspolitikken.

9. Kontaktoplysninger

9.1 Såfremt du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til Roskilde Orto-Teknik’s GDPR-ansvarlige: direktør Fead Rama (tel. 4632 0969).

(Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 4. september 2018)

Dette website, www.rot.dk, anvender Cookies og andre datafiler, som er omfattet af Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (herefter samlet “Cookies”).

En “Cookie” er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din enhed (computer, tablet, smartphone eller lign.) ved tilbagevendende besøg.

Vores website anvender Cookies, herunder oplysninger om IP-adresse, til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer for sidebesøg og funktioner.
 • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger websitet og kan dokumentere dette efter fælles branchestandarder.

Hvilken information indsamles via Cookies?

Cookies anvendes til de ovenfor nævnte formål ved indsamling af oplysninger om antal brugere af websitet samt trafik på websitet. Det giver os mulighed for at tilpasse indhold og annoncering herefter samt generere statistik over besøgene. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand.

Du kan naturligvis altid at fravælge brugen af Cookies (se nedenfor), men det kan ske på bekostning af websitets funktionalitet.

Roskilde Orto-Teknik ApS har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på vores website (www.rot.dk), herunder om IP-adresser på besøgende.

Når du har besøgt vores website, indsamles følgende oplysninger om dig:

 • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
 • Hvilken browser du bruger
 • Hvilken IP-adresse du har
 • Vi kan blandt andet bruge disse oplysninger til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på siden. Derved kan vores udviklere bedre strukturere websitet til fordel for dig – og andre besøgende.
 • Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik.

Sådan sletter og undgår du Cookies

Som bruger kan du selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle Cookies, eller kontrollere det individuelt for websites. Du kan også helt blokere brugen af Cookies. Du kan foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger. Du skal være opmærksom på, at hvis du sletter Cookies, kan din adgang til vores website være mere eller mindre begrænset, eller funktionaliteterne på websitet kan være uhensigtsmæssige.

Sådan blokerer og sletter du dine Cookies:

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome
Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox
Vejledning i at slette cookies på Safari
Vejledning i at slette cookies på Opera

(Denne cookievejledning/-politik er sidst opdateret den 4. september 2018)

Dette website anvender for øjeblikket følgende Cookies:

Cookie navn Udbyder Beskrivelse Udløb
privacy_embeds rot.dk Registrerer besøgendes accept af brugen af cookies iht. GDPR (Databeskyttelsesforordningen) 1 år